Vad är Afasi?

Afasi uppstår efter en skada i hjärnan. Det kan vara efter en stroke, tumör, yttre våld eller syrebrist.

I vänster hjärnhalva sitter funktioner som styr vår förmåga att tala, läsa, skriva och räkna. Här finns även korttidsminne och funktioner som styr kroppens högra halva.

En skada i vänster hjärnhalva kan ge både Afasi och förlamning i höger arm och ben. Man kan få svårt att svälja mat, känna smak och lukt. 

Varje år får mellan 8 000 till 10 000 personer afasi. Av dessa är cirka 35 procent i yrkesverksam ålder.

Symptomer på Afasi

En person med afasi har varierande svårigheter att kommunicera. En del har svårt att känna igen bokstäver och siffror och har svårt att räkna. Närminnet kan också ha påverkats.

Symptomerna är komplexa och är unika för varje individ. Någon kan ha bara en av symptomerna och andra kan ha flera eller alla.

Talar otydligt

Att tala otydligt kan bero på att hjärnan inte kan styra musklera som formulerar talet

Förstår inte vad som sägs

Patienter som har svårt att förstå det som sägs kan ha lättare för att läsa.

Kan inte skriva

Att inte kunna skrivtecken, bokstäver eller stava. Varianterna på skrivsvårigheter är många.

Svårt att läsa

Att inte känna igen bokstäver, förstå ord eller meningar.

Detta går att träna upp igen men för vissa kan det ta lång tid.

Problem med minnet

Svårt att komma ihåg ord som man nyss lärt sig.

Detta kräver upprepad träning.

Ordförrådet

Du ser en hund men säger katt. En persienn kan bli en gardin.

Detta kräver upprepad träning.

Svårt att delta på lika villkor

Afasi är en osynlig funktionsnedsättning som ofta begränsar livet. Att ha svårt att kommunicera gör det besvärligt att vara delaktig i samhället på lika villkor som andra.

Förändrade funktionsförmågor

Många som har afasi har även:

  • Medicinsk funktionsnedsättning: En del får även epilepsi som en följd av den hjärnskada som uppstått vid exempelvis stroke eller tumör.
  • Kognitiv funktionsnedsättning: Hjärntrötthet,  försämrad koncentrationsförmåga, minnesfunktion och initiativförmåga. Även den pragmatiska funktionen kan ha påverkats.
  • Fysisk funktionsnedsättning: Halvsidesförlamning som kan innebära nedsatt funktion i ben, arm och hand. En del använder rollstol.
  • Psykisk hälsa: Allt från nedstämdhet till djup depression