Afasidagen

AFASIDAGEN

Den internationella Afasidagen infaller den 10 oktober varje år.

Afasiföreningar runt om i hela världen gör aktiviteter för att uppmärksamma behovet av logopedträning och stimulering för personer som fått afasi och deras familjemedlemmar.

I Sverige har vi aktiviteter hela veckan.

Stockholm 2021-10-10

Digitala tjänster har vuxit till att bli ett nytt utanförskapsområde i samhället. Inte minst pandemin har visat på stora skillnader i möjligheten att vara digitalt delaktig.

Många med afasi har haft svårt att självständigt kunna boka till exempel tester, tider för vaccinering och vaccinationspass. Rehabilitering har på sina håll getts på distans, vilket har fungerat för en del personer men för andra inte alls.

Begripsams undersökning ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2019” visade att drygt hälften med afasi har svårt att använda digitala e-legitimationer som är en portaltjänst för andra e-tjänster.

Det är dock långt ifrån en självklarhet att personer som befinner sig i ett digitalt utanförskap har en möjlighet att göra sin röst hörd i denna typ av undersökningar.

Märkligt nog görs de flesta undersökningar om hur digitala medier och lösningar fungerar – just med digitala verktyg och digitala enkäter. De grupper i samhället som skulle behöva påtala att digitala tjänster inte fungerar för dem, förblir därför väldigt ofta ohörda.

Vi konstaterar att det finns ett stort behov av universellt utformade produkter, varor och tjänster. Samhället behöver börja lyssna på-, och lära av personer med afasi och andra kognitiva funktionsnedsättningar när nya digitala tjänster ska utvecklas.

Personer med afasi och andra kognitiva funktionsnedsättningar måste ges möjlighet att testa och vara en del i utvecklingsarbetet när nya e-tjänster och digitala lösningar planeras.

Användare som i dag utestängs från digitala tjänster måste börja betraktas som en självklar grupp med potential att vara med och utveckla användbarheten i digitala tjänster.

Visste du till exempel:

• Att personer med afasi och andra kognitiva funktionsnedsättningar har varit med och testat användbarhet och begriplighet på flera myndigheters webbplatser.

• Att personer med afasi testat och varit med att ta fram den långsamma talsyntesrösten Majsan som gör det lättare att läsa och förstå texter.

• Att afasirörelsen arbetat för- och initierat ett försök med långsamma och mer lättlästa undertexter.

Innovation och produktutveckling kan gynna och vara användbar för många fler grupper i samhället.

Inget om oss utan oss – vi vill vara med!

Berit Robrandt Ahlberg

Förbundsordförande Afasiförbundet