AFASIDAGEN

AFASIDAGEN

Den internationella Afasidagen infaller den 10 oktober varje år.

Afasiföreningar runt om i hela världen gör aktiviteter för att uppmärksamma behovet av logopedträning och stimulering för personer som fått afasi och deras familjemedlemmar.

I Sverige har vi aktiviteter hela veckan.

Vill du vara med som volontär under veckan som Afasidagen infaller så kontakta den lokalförening som ligger dig närmast om hjärtat.

På bilden ovan ser vi Git Gren som är ordförande i Afasiföreningarna i Helsingborg och Malmö samt Länsföreningen i Skåne samt Birgitta Eggert som är vår kanslist i Afasiföreningen i Skåne Län.