REHAB

Rehabilitering

Möjligheten till rehabilitering och behandling för en person med afasi ser olika ut runt om i landet. Detsamma gäller för vilken typ av behandling som personen med afasi får tillgång till och vad som erbjuds.

Logoped

Det är en logoped som gör bedömning och en utredning om det finns språkliga svårigheter och misstanke om afasi.
Vilken behandling som sedan ges är beroende på vilka svårigheter som finns och graden av dem. Det är en logoped som ger kommunikativ och språklig rehabilitering. Till att börja med kan det vara individuell språklig träning för att senare övergå till språklig träning i grupp. Den språkliga träningen kan vara inriktad på att komma igång med sitt tal, att läsa och att skriva. Ofta behövs det en långvarig språklig träning.

Våra lokalföreningar i Helsingborg, Kristianstad och Malmö erbjuder träning med logoped i grupp. Att medverka är gratis men kaffe, kaka, macka kostar 20:-

Länk till Afasiförbundets träningsprogram för tal

Arbetsterapeut

Efter en hjärnskada kan man få nedsatt funktion i höger alternativt vänster kroppshalva.
Arbetsterapeuten utreder hur vardagen kan klaras av. Det kan handla om att göra anpassningar i hemmet och på arbetsplatsen. Att prova ut kompensatoriska hjälpmedel kan vara ett stöd i vardagen.

Psykolog eller kurator

Var rädd om din psykiska hälsa. Nedstämdhet och depression gör inte saken bättre. Även anhöriga kan påverkas av att livet har förändrats. Mindfullness kan hjälpa din psykiska hälsa. Att träffa en psykolog kan vara nödvändigt. Kontakta vårdcentralen som kan hänvisa till psykolog eller kurator. Medicin är en utväg.

Länk till 1177 Vårdguiden om Psykisk hälsa

Fysioterapeut (Sjukgymnast) 

Då det är ganska vanligt att en stroke leder till nedsatt funktionsförmåga i höger (vanligast) eller vänster kroppshalva. En fysioterapeut kan träna upp din rörelseförmåga igen. Din vårdcentral kan hänvisa dig till en sjukgymnast/fysioterapeut. I flera Landsting / Regioner t.ex. Skåne kan du själv gå till en privat fysioterapeut utan remiss.

Länk till Afasiförbundets träningsprogram