Vårens aktiviteter i lokalföreningarna är på gång att starta. I Helsingborg inleds våren med en månadsträff med Hamburgerfrossa. Läs mer under respektive lokalförening.