Denna undersökning vänder sig till Skåningar med funktionsnedsättning och e-hälsa. Det är angeläget att de får in så många svar som möjligt, så ta gärna en stund till detta.

Skåningar med funktionsnedsättning och e-hälsa

Delta i undersökningen

Nu kan du vara med och göra bilden tydligare. Vi söker dig som har olika funktionsnedsättningar. Vi vet att det kan vara svårt att svara på frågor i undersökningar.

På uppdrag av Region Skåne undersöker vi vad personer med funktionsnedsättning i Skåne tycker om e-hälsa.

Med e-hälsa menas att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. Ett digitalt verktyg kan till exempel vara en dator, en smart telefon eller en surfplatta.

Region Skåne har redan gjort en undersökning om e-hälsa bland ett urval skåningar, men där syns inte personer med funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att du är med och gör bilden tydligare.

Vi vill veta hur du ser på dagens vårdtjänster på nätet och hur du tänker kring framtida digitala vårdtjänster. Syftet är att kunna utforma digitala tjänster som fungerar för alla.

På bilden syns Rebecka Hansen, som är projektledare för undersökningen. Hon håller enkäten i sin hand.
Rebecka Hansen

Du kan delta i den här undersökningen på flera olika sätt

På bilden syns en vit text mot en blå bakgrund. Texten lyder: ”Skåningar med funktionsnedsättning och e-hälsa - en undersökning som genomförs av HSO Skåne och Begripsam, på uppdrag av Region Skåne”
  • Du kan svara på en enkät online, direkt på nätet. I enkäten på nätet kan du välja att ”pausa” enkäten om du inte vill svara på hela på en gång. Du kan också ställa in bättre kontrast på webbsidan.
    Länk till undersökningen
  • Du kan få hem enkäten och svara på papper. Ladda hem PDF
  • Vi kan ringa upp och intervjua dig via telefon

Du kan också få hjälp med att

  • Få frågor och svarsalternativ förklarade
  • Få hjälp att fylla i de svar du vill få ifyllda men kanske inte kan fylla i själv. Anmäl dig till Rebecka Hansen på rebecka.hansen@hsoskane.se om du vill ha en enkät på papper eller bli intervjuad via telefon.

HSO Skåne räknar med att kunna redovisa resultatet under vintern 2018.

Undersökningen finansieras av Region Skåne. Den genomförs av HSO Skåne och Begripsam och till vår hjälp har vi forskare och experter på statistik.

Har du frågor om undersökningen? Kontakta Rebecka Hansen, rebecka.hansen@hsoskane.se

Bakgrund

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården i Skåne. Många tjänster i vården är digitala och fler kommer att bli det i framtiden. Det ställer krav på tillgänglighet och användarvänlighet. De digitala tjänsterna ska fungera för alla. För att vara med och påverka utvecklingen av de digitala tjänsterna i hälso- och sjukvården gör vi nu en undersökning om e-hälsa. Med e-hälsa menas att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. Ett digitalt verktyg kan till exempel vara en dator, en smart telefon eller en surfplatta.

Under 2017 gjorde Region Skåne en undersökning om e-hälsa bland drygt 2000 skåningar. Urvalet av deltagare var slumpmässigt och personer med funktionsnedsättning syns inte i undersökningen. Det innebär att Region Skåne vet ganska lite om skåningar med funktionsnedsättning och e-hälsa.

Eftersom personer med funktionsnedsättning ofta har mycket kontakt med vården är det särskilt viktigt att de får tycka till om tjänsterna i vården. Dessutom vet vi att många personer med funktionsnedsättning tycker att internet är svårt. I våras presenterade vår samarbetspartner Begripsam sin undersökning ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet”. Det är en skuggundersökning av Statistiska Centralbyråns undersökning ”Svenskarna och internet”. Begripsams undersökning visar att nästan hälften av deltagarna, personer med funktionsnedsättning, tycker att internet är svårt.

Därför är det viktigt att du som bor i Skåne och har en funktionsnedsättning nu är med i vår undersökning om e-hälsa. Vi vill veta hur du ser på dagens vårdtjänster på nätet och hur du tänker kring framtida digitala vårdtjänster. Syftet är att kunna utforma digitala tjänster som fungerar för alla.

Var med och påverka!

______________________________
HSO Skåne
Östra Varvsgatan 23
211 73 Malmö
info@hsoskane.sewww.hsoskane.se
040-23 64 40