Sundsgårdens folkhögskola anordnar kortkurser på fem eller tio dagar för personer med afasi. En av kortkurserna är för personer i yrkesverksam ålder.

På kurserna får deltagarna utbyta erfarenheter med andra som har afasi och träna sin kommunikationsförmåga.

Länk till mer information och kontaktuppgifter