I samband med årsmöte för Afasiföreningen i Skåne län bjöds lokalföreningarna och deras medlemmar in till en vårkurs på Sundsgårdens folkhögskola mellan den 8 till 9 april.

Vårkursen inleddes på fredagen och Marie Herbst ledde oss under hela dagen. De 25 deltagarna fick prova på meditation, sittande yoga på stolar och Verdic Art där vi med hjälp av block och penna fick göra cirklar med öppna och slutna ögon. Det var en intressant övning! Deltagarna fick också prova på EFT (Emotioneell Frihetsteknik) där man knackar på akupunkturpunkter. Genom denna övning försvann en av deltagarnas tinnitus, så det blev en givande erfarenhet.

Marie Herbst
Sittyoga
Hans G Fridh

Hans G Fridh, ordförande i Afasiföreningen i Landskrona, kåserade om Povel Ramel genom ”Snälla Baron Ramel – ska det låta såhär?”

Lördag

Dagen inleddes med att Afasiföreningarna i Landskrona, Helsingborg och Kristianstad visade varandra vad de har för verksamhet i föreningarna. Afasiföreningen i Landskrona visade upp collage som personer med afasi gjort.

Kerstin Weberg
Collage från Landskronaföreningen

Årsmöte

Programmet avslutades med Årsmöte för Afasiföreningen i Skåne län. Till ordförande valdes Inger Nilsson, vice ordförande Tommy Wahlberg, Ann-Britt Herre kassör och ledamöter Ulla Karlsson och Sonja Almö.

Bild från årsmötet