Lista över vårens aktiviteter i våran lokal på Ängelholmsgatan 6 i Malmö och på Annegården i Lund. Målarcirkel, språk- och samtalcirkel och medlemsmöten står på programmet och givetvis fika.

24 januari
Start för vår Målarcirkel onsdagar kl. 10 – 12
Renee Pettersson
Ta med eget material!

12 februari
Medlemsmöte kl. 14 – 16 med Sonja Almö
Vi bjuder på kaffe och kaka.
Föreläsare: Brita Högwall Wolff
”Friskvård och egenvård”

12 mars
Medlemsmöte kl. 14 – 16
Sonja Almö
Föreläsare: Maria Schäfer
”Att sova gott är en skön konst”

9 april
Medlemsmöte kl. 14 – 16 Malmö
Sonja Almö
Kåsör: Björn Thorell om Nils Ferlin
– Skaldens mest älskade tonsättningar

Anmälan till ovanstående skall ske till vårt kansli i Malmö
telefonnummer 040-12 30 15 eller per mejl afasiskane@gmail.com

Aktiviteter Malmö och Lund 2018 Word dokument

Aktiviteter Malmö och Lund 2018 PDF dokument


LUND 2018

AFASIFÖRENINGENS AKTIVITETER VÅREN 2018 ANNEGÅRDEN, SKANSVÄGEN 5, 226 49 LUND

30 januari
Start för vår språk- och samtalscirkel kl. 14 – 15.45
30/1, 20/2, 20/3, 24/4
Sonja Almö

Anmälan till ovanstående skall ske till vårt kansli i Malmö
telefonnummer 040-12 30 15 eller per mejl afasiskane@gmail.com