OM OSS

Om oss

Afasiföreningen i Skåne län organiserar unga och vuxna med afasi eller språkstörning och deras anhöriga.

Vi är en demokratisk förening som är partipolitiskt- och religiöst obunden. Vår utgångspunkt är FN:s deklaration om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och allas lika värde.

Medlemmar och föreningar

Vi har cirka 380 medlemmar i våra lokalföreningar. Hela Afasiförbundet organiserar cirka 3300 medlemmar. I Skåne län finns det fyra lokalföreningar. Beslutande organ i Afasiföreningen i Skåne län är årsmötet. I afasiförenings styrelse sitter fem personer plus en ersättare. Som medlem i en av Skånes lokalföreningar är du också medlem i Afasiföreningen i Skåne Län samt i Afasiförbundet.

Afasiföreningen i Skåne län arbetar på olika sätt för att förbättra livssituationen för personer med afasi eller språkstörning och deras anhöriga.

Det här gör vi

  • Vi arbetar intressepolitiskt på läns-, och lokalnivå för att påverka politiker, myndigheter och andra organisationer. Viktiga frågor är: hälso- och sjukvård, livslång rehabilitering, hjälpmedel, arbetsmarknad, universell utformning/tillgänglighet, skolfrågor och utbildning.
  • Vi skapar medvetenhet om afasi bland allmänheten genom att informera om afasi och språkstörning samt genom att arrangera kurser i samarbete med Sundsgårdens Folkhögskola.
  • Afasiförbundet i Skåne läns och lokalföreningar anordnar mötesgrupper, studiecirklar, föredrag, utbildningar och utflykter för medlemmar.
  • På våra Mötesplats Afasi i Kristianstad, Helsingborg, Landskrona och Malmö tränar människor med afasi sitt språk i digital miljö eller med logoped enskilt eller i grupp.

Som medlem är du automatiskt medlem på riks-, läns- och lokalnivå. Ditt medlemskap är viktigt, tack för att du är stödjer Afasiföreningen/Afasiförbundet!

Läs mer om Afasiförbundet i broschyren Vi vägrar vara tysta!