Samtal & Språkstimulering

jul 26, 2023

Malmö – Samtal och Språkstimulering

START Varje tisdag kl. 14.00 – 16.30
DATUM 16 januari – 28 maj, 11 juni, 18 juni
PLATS Nobelvägen 23, 214 29 MALMÖ
LEDARE Logoped Julia Liedman-Boshko
PRIS 20 kr per gång inklusive fika

För att få vara med på våra cirklar behöver ni vara medlem. Om någon ny vill bli medlem så hör av er till kansliet (se kontaktuppgifter) så tar jag kontakt med Afasiförbundet.

Väl du har anmält dig till cirkeln så uppskattar föreningen om du, vid sjukdom eller annat förhinder, anmäler att du inte kan komma.

Om du har gått några gånger och inte längre vill fortsätta, anmäl detta till kansliet så att någon annan kan få din plats!

Anmälan till cirklarna skall ske till vårt kansli i Malmö
telefonnummer 040-12 30 15 eller per mejl afasiskane@gmail.com