Styrelsen

Efter årsmötet 2023 består styrelsen av

Karin Tellner

Karin Tellner

Ordförande

Karin lämnade Stockholm för ett par år sedan och bosatte sig i Malmö. Erfarenhet av språkstörning från sin egen dotter som idag är vuxen.

Utbildad logoped och brinner för att lika vård ska gälla i hela landet i ett gemensamt vårdprogram.

Karin blev enhetligt invald som ordförande i Talknuten Södra den 13 augusti 2023.

Ann-Britt Herre

Ann-Britt Herre

Kassör

Ann-Britt har många års erfarenhet av arbete i Afasiföreningen bland annat som ordförande. Hon har även arbetat som assistent till person med afasi.

Linda Johnsson

Linda Johnsson

Ledamot

Linda har barn i skolåldern med språkstörning och brinner för allas rätt till utbildning på lika villkor.

Mikaela Bryland

Mikaela Bryland

Ledamot

Har barn i skolåldern och tycker att utbildning ska vara lika för alla.

Lasse Martinell

Lasse Martinell

Ledamot

Sitter i styrelsen för Afasiföreningen i Skåne Län. 

Git Gren

Git Gren

Ledamot

Är ordförande i Afasiföreningen i Skåne Län