Styrelse

Talknutens styrelse består av

enligt styrelsemötet 2023-10-17

Git Gren

Git Gren

Ordförande

Git valdes till ny ordförande efter Karin Tellner som valt att avgå av personliga skäl.

Git är ordförande i Afasiföreningen i Skåne Län. Hon är även representant vid Afasiförbundets ordförandekonferenser.

Med erfarenheter av en son som diagnostiserades med dyslexi för snart 30 år sedan vet hon hur mycket man som förälder måste slåss för sitt barns rättigheter.

Efter en massiv hjärnblödning i februari 2011 har hon kämpat med både fysioterapi och logopedträning när sjukvården/kommunen upphörde med att ge den vård man har rätt till.

Ann-Britt Herre

Ann-Britt Herre

Kassör

Ann-Britt är aktiv i flera Afasiföreningar sedan flera år tillbaka. Hon har arbetat som personlig assistent.

Linda Johnsson

Linda Johnsson

Ledamot

Linda har barn i skolåldern med språkstörning och brinner för allas rätt till utbildning på lika villkor.

Mikaela Bryland

Mikaela Bryland

Ledamot

Har barn i skolåldern och tycker att utbildning ska vara lika för alla.

Lasse Martinell

Lasse Martinell

Ledamot

Sitter i styrelsen för Afasiföreningen i Skåne Län.