En ideell patientförening för människor med språkstörning/DLD och deras familjer.

Nu tar vi nya tag.

Årsmöte Söndag 2024-06-16

Alla medlemmar är inbjudna till årsmöte i Afasi Talknuten Södra, Söndagen den 16 juni. Vi kommer att erbjuda underhållning för barnen under årsmötet. Att få ihop livspusslet med familj, arbete, fritid och läxor, det förstår vi är svårt, men vi hoppas att ni kan se det som en utflykt i vardagen (och gratis mat).

Klockan 12 börjar vi årsmötet på Afasifyren. Vi 13:30 bjuder vi på PIZZA från https://www.baltazarpizzeria.se/menyer/ . Efter årsmötet avslutar vi med en gofika och pratstund.

SLOPA LÄXORNA?
En fråga som kommit upp i våra videoträffar är att läxor leder till stress och konflikter. Vi vill därför lyfta frågan att läxor ska slopas i grundskolan, till Afasiförbundet och kongressen i höst. Precis som i Finland som inte hade läxor när de fick mycket höga poäng i PISA undersökningen 2018.

Ofta finns det superkrafter hos personer med språkstörning, intressen och talanger som behöver få tid att utvecklas efter skoldagens slut, talanger som inte kräver höga betyg. Att plugga för höga betyg och att plugga för att lära sig och få kunskap kräver olika metoder.

Arbetet med att få stöd i skolorna fortsätter givetvis.

DATUM:       Söndag 2024-06-16

TID:               Klockan 12, Klockan 13:30 PIZZA

PLATS:          Afasifyren, Södergatan 14, Kristianstad

ANMÄLAN: sekreteraren@afasihbg.se eller 0709-96 87 52 (Lasse) Senast 11 juni.

Vad är Afasi Talknuten Södra?

Talknuten södra är en lokalförening för barn, unga och vuxna med språkstörning/DLD och deras föräldrar.

Talknuten södra arbetar i sydvästra Sverige med kansli i Malmö. Vi vill sprida kunskap om språkstörning och skapa nätverk av föräldrar och barn som kan kan ta del av varandras erfarenheter.

Läs mer om språkstörning och Talknuten via länk www.afasi.se/sprakstorning

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna Talknuten södra på e-post talknutensodra@gmail.com.

Talknuten ingår i Afasiföreningen i Skåne län som i sin tur ligger under Afasiförbundet i Sverige.

På Afasiförbundet Talknuten finns också handläggare att kontakta på
Epost talknuten@afasi.se eller
Telefon 08-545 663 64.

Git Gren ordförande i Talknuten Södra

Git Gren valdes till ordförande 2023-10-17

Git valdes till ny ordförande efter Karin Tellner som valt att avgå av personliga skäl.

Git är ordförande i Afasiföreningen i Skåne Län. Hon är även representant vid Afasiförbundets ordförandekonferenser.

Med erfarenheter av en son som diagnostiserades med dyslexi för snart 30 år sedan vet hon hur mycket man som förälder måste slåss för sitt barns rättigheter.

Efter en massiv hjärnblödning i februari 2011 har hon kämpat med både fysioterapi och logopedträning när sjukvården/kommunen upphörde med att ge den vård man har rätt till.

BLI MEDLEM

Klicka på knappen, du blir länkad till Afasiförbundets hemsida. Läs villkoren, klicka ”Bli medlem formulär” och välj förening ”Talknuten Södra”. Välj ”Familjemedlemskap” och ”Har språkstörning”.

Då visas årsavgiften. Fyll i uppgifterna. Du får faktura med post

När en i familjen har en språkstörning, då påverkas alla. Vi söker medel i olika fonder och med fler medlemmar ökas möjlighet fler aktiviteter. 

PASSERAT

2024-01-06 kl 16:00

Vinteryra på Malmö Opera

En operamusikal för barn mellan 5 och 105 år. I rollerna Kristine Nowlain, Anton Ljungqvist, Rickard Söderberg med flera. Föreningen subventionerade priset till 100:- för 23 vuxna och gratis biljetter för 17 barn.

Dottern Emma bygger en snögubbe med sin Pappa som blir upptagen i sin mobil. Han tror inte på varken snögubbar eller tomtar. Men när han inte ser väcks snögubben till liv och tomten kommer på en elsparkcykel.

2023-09-29 kl 15:00

Josefin Björk Werner sjunger barnvisor

Josefin ackompanjerades av Erik Berndalen. Det blev mestadels visor från Astrid Lindgrens sagovärd men vi fick även en del musik för vuxna. 

Det blev tyvärr många som inte kom. Vi hade missat att det var höstlov och många familjer var bortresta. Ovanpå det kom det ett ösregn som svämmade över Kurirgatan så det var svårt att komma fram.

Men för det tiotal som kom så blev det en härlig upplevelse.

Alla elever ska ha rätt till en fungerande skolgång

Inför valet 2022 fokuserar Funktionsrätt Sverige på frågan om rätten till jämlik hälsa. Idag lyfter de rätten till en inkluderande utbildning och en fungerande skolgång.

Omkring 15 procent av alla elever lämnar skolan utan fullständiga betyg. Många av dem har funktionsnedsättning. Många elever med problematisk skolfrånvaro kan misstänkas ha funktionsnedsättning.

Vi stöder Funktionsrätt Sveriges ståndpunkt att alla elever ska få adekvat stöd, förståelse och anpassning i skolan och under fritiden. Detta ska ske inom ramarna för ett inkluderade skolsystem.

Ny ordförande i Talknuten Södra

Karin Tellner valdes enhälligt till ordförande 2023-08-13

Karin är utbildad logoped och fick en dotter med språkstörning. Dottern är idag vuxen och Karin vill göra en insats för att förbättra villkoren för de som har språkstörning/DLD från tidigt stadium i livet.

2023-08-13

Årsmöte

Plats: Föreningscentret Nobel21, Nobelvägen 23, Malmö
Tid: Söndag 2023-08-13  Klockan 10–12

2022-06-05 kl 13:oo

Låt oss snacka!

Ett evenemang i Malmö för familjer med Språkstörning/DLD  hos barn och ungdom.

Mer information och inbjudan kommer.

Evenemanget är gratis för familjer med Språkstörning/DLD.

2022-03-20

Årsmöte

Plats: Nobelvägen 21, Malmö

Vi bjöd på en Lunchbuffé och Fika

Barn / Ungdomar träffades i eget rum med lek och sysselsättningenledare.