Talknuten Södra

En ideell patientförening

Talknuten Södra

Alla elever ska ha rätt till en fungerande skolgång

Inför valet 2022 fokuserar Funktionsrätt Sverige på frågan om rätten till jämlik hälsa. Idag lyfter de rätten till en inkluderande utbildning och en fungerande skolgång.

Omkring 15 procent av alla elever lämnar skolan utan fullständiga betyg. Många av dem har funktionsnedsättning. Många elever med problematisk skolfrånvaro kan misstänkas ha funktionsnedsättning.

Vi stöder Funktionsrätt Sveriges ståndpunkt att alla elever ska få adekvat stöd, förståelse och anpassning i skolan och under fritiden. Detta ska ske inom ramarna för ett inkluderade skolsystem.

Vad är Afasi Talknuten?

Talknuten södra är en lokalförening för barn, unga och vuxna med språkstörning/DLD och deras föräldrar.

Talknuten södra arbetar i Skåne för att sprida kunskap om språkstörning och skapa nätverk av föräldrar och barn som kan dela sina erfarenheter och upplevelser av språkstörning.

Läs mer om språkstörning och Talknuten via länk www.afasi.se/sprakstorning

 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna Talknuten södra på e-post talknutensodra@gmail.com.

styrelse

Sanna Axelsson
sanna_axelsson@hotmail.com

Linda Johnsson
lindatjohnsson@icloud.com

Inger Nilsson, Kassör
inger@jularp.com

Lasse Martinell
lasse.martinell@gmail.com

Git Gren
git.gren@icloud.com

Talknuten ingår i Afasiföreningen i Skåne län som i sin tur ligger under Afasiförbundet i Sverige.

På Afasiförbundet Talknuten finns också handläggare att kontakta på
Epost talknuten@afasi.se eller
Telefon 08-545 663 64.

BLI MEDLEM

För att bli medlem klickar du på knappen och blir länkad till Afasiförbundets hemsida. Läs villkoren, klicka på länken bli ”Bli medlem formulär” och välj förening ”Talknuten Södra”. Välj ”Familjemedlemskap” och ”Har språkstörning”.

Då visas medlemsavgiften. Fyll i vem fakturan ska gå till och därefter övriga familjemedlemmar.
(Om det behövs fler familjemedlemmar så meddela oss i föreningen så noterar vi det.)

PASSERAT

Låt oss snacka!

Söndagen den 5 juni 2022

 

Ett evenemang i Malmö för familjer med Språkstörning/DLD  hos barn och ungdom.

Mer information och inbjudan kommer.

Evenemanget är gratis för familjer med Språkstörning/DLD.

Arrangör: Afasiföreningen i Skåne län Talknuten Södra

 

Medlemsmöte/Årsmöte 2022-03-20

Plats: Nobelvägen 21, Malmö
Tid: Söndag 2022-03-20  Klockan 11–15
Vi bjuder på en Lunchbuffé och Fika

Barn / Ungdomar träffas i eget rum med logoped/sysselsättare. Här finns möjlighet att skapa nya kamrater. Dataspel, musik och rörelse.

Vuxna samlas och utbyter erfarenheter.

Vilka frågor vill du driva mot kommun, region, riksdag. T ex Logoped i skolan.

Aktiviteter att planera: Ungdomsläger och Familjeläger. För att utbyta erfarenheter och få ett avbrott i vardagen.

ANMÄLAN

Anmäl dig och din familj till sanna_axelsson@hotmail.com
senast den 15 mars. Ange gärna eventuella allergier, hur många som kommer, ålder.