Vad får jag som medlem?

Du är välkommen som medlem i Afasi.

Då stöttar du Afasiförbundets arbete för barn, unga och vuxna som har afasi eller språkstörning och anhöriga. Du blir medlem i Afasiförbundet och Afasiföreningen i Skåne Län samt den lokala förening du väljer. Alla tre i ett medlemskap.

Som medlem får du träffa andra personer med afasi och språkstörning och deras anhöriga. Utbyta erfarenheter och delta i alla arrangemang.

Vi arbetar även intressepolitiskt för att påverka politiker att besluta om bättre villkor för våra medlemmar.

arcMember – vårt nya medlemsregister

Afasiförbundet har bytt medlemsregister då den föregående leverantören lagt ner sin verksamhet. 

Välj din lokalförening Helsingborg, Kristianstad, Landskrona eller Malmö.

Medlemmar inom Afasiförbundet får:
Medlemstidningen Afasi.
Enskilda medlemmar får varsin tidning. Familjemedlemmar får samsas om en tidning.

• Informationsmaterial

• Försäkring under tiden du deltar i förbundets eller Afasiföreningens aktiviteter.

• Vara med på aktiviteter Afasiförbundet.

• Vara med på länsföreningens aktiviteter, MåBra-dagar, föreläsningar och resor.

• Vara med på lokalföreningens aktiviteter, logpedträningar i grupp, medlemsträffar, julfester, kurser, med mera.

• Träffa andra och utbyta erfarenheter.

• Påverka politiker och organisationer i frågor som är viktiga för afasi och språkstörning inklusive anhöriga. Till exempel habilitering och rehabilitering hela livet, skola, vidareutbildning, sysselsättning, assistans och stöd.