Vad får jag som medlem?

Alla är välkomna att bli medlem i Afasiförbundet.

Som medlem stöttar du förbundets arbete för barn, unga och vuxna som har afasi eller språkstörning och anhöriga.

Du bidrar till en god sak.

Som medlem får du träffa andra personer med afasi och språkstörning och som är anhöriga.

Medlemmarna delar erfarenheter med varandra.

De arbetar också intressepolitiskt för att påverkar politiker så att fler ska få kunskap om afasi och språkstörning och hur det är att leva med det.

Du blir medlem i Afasiförbundet och Afasiföreningen i Skåne Län samt den lokalförening du väljer.

Alla tre i ett medlemskap.

Medlemmar inom Afasiförbundet får:
• Medlemstidningen Afasi. Enskilda medlemmar får varsin tidning. Medlemmar som familj får en tidning tillsammans.

• Informationsmaterial

• Försäkring under tiden det är aktiviteter i förbundet eller föreningen som medlemmen är med på.

• Vara med på aktiviteter på Mötesplats Afasi om det finns en sådan i föreningen. I en del föreningar har mötesplatsen ett annat namn.

• Träffa andra och utbyta erfarenheter.

• Vara med på föreningens aktiviteter, föreläsningar och resor.

• Påverka politiker, myndigheter och andra organisationer i olika frågor som är viktiga för personer med afasi och språkstörning och för anhöriga. Till exempel bättre hälso- och sjukvård, rehabilitering hela livet, habilitering, hjälpmedel, arbetsmarknad, universell utformning, skola och utbildning.